8

UČNIH MEST
ZA LETO 2023

33

TEČAJEV – KER VEM, RASTEM.

30

LET
IZKUŠENJ

8

UČNIH MEST ZA LETO 2023

33

TEČAJ IN RAST – KER VEM, RASTEM.

30

LET IZKUŠENJ

Znanje preteklosti
za ideje prihodnosti.

Ucne delavnice CTRP

Učna delavnica praviloma traja polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Je praktično usposabljanje in se izvaja brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ju zagotovi delodajalec. Udeleženec Učne delavnice med usposabljanjem še naprej ostane prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Društvo je del Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Predvsem si prizadevamo, da skupaj s prostovoljci vzpostavimo center rokodelcev, da oživimo skoraj izgubljena znanja ročnih spretnosti, jih približamo širši populaciji med njimi predvsem mlajšim generacijam ter tako ohranimo delček naše kulturne dediščine.

CTRP -Center za trajnostni razvoj podeželja

CTRP je socialno podjetje, kjer nudimo celovito podporo brezposelnim osebam, ki se želijo preko učnih delavnic vključiti v delovno okolje.
Organiziramo projekte skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam…

ctrp-cilji

NAŠI CILJI

S programom učnih delavnic prenesti naša praktična znanja, spretnosti in izkušnje na dolgotrajno brezposelne osebe. V letu 2023 bomo imeli odprtih 5 učnih mest, kjer se bodo lahko udeleženci vključili v delovno okolje na področju socialnega podjetništva in si izboljšali možnost za zaposlitev.

V okviru mentorstva dvigniti kompetence trenutno zaposlenih oseb s ciljem ohranitve delovnega mesta in ustvarjanja pogojev za ohranitev zaposlitve oseb iz ranljivih skupin in zaposlitev novih. Načrtujemo mentorstvo za najmanj 4 ure tedensko, v trajanju najmanj 6 mesecev. Opazili smo, da nam v vsakodnevnem delu manjka predvsem veščin učinkovitega komuniciranja, da bi lahko vzpostavili center z delavnicami za rokodelske poklice in za razvoj novih rokodelskih izdelkov in storitev.

Ustvariti toliko podjetniških prihodkov, da bo zagotavljalo varno zaposlitev 6 oseb, od tega 4
iz ranljivih skupin. Prihodke bomo kreirali iz dejavnosti Centra rokodelskih poklicev iz prodaje delavnic, usposabljanj za rokodelstvo na podeželju, razvoj rokodelskih produktov in prodajo teh izdelkov. V svojem dosedanjem delu smo ugotovili, da obstaja dovolj veliko povpraševanje po teh izdelkih in storitvah znotraj naših meja in izven. Zato se bomo dolgoročno strateško povezali z Avstrijo, Madžarsko in Italijo za širitev na te trge, kjer so rokodelski izdelki zelo cenjeni. Predvidevamo, da bi iz podjetniške dejavnosti pridobili dovolj dohodka za zaposlitev dodatnih 4 oseb iz ranljivih skupin v tem centru.

Načrtovani družbeni učinki

S podporo mentorjev bomo razvili učinkovit način komunikacije do sebe in drugih in jih povezali s podjetniškimi veščinami socialnega podjetništva in sodobnimi tehnikami in metodami, ki nam jih bodo posredovali mentorji.
Center rokodelcev bo ohranjal znanja in kulturno dediščino rokodelcev, s prodajo izdelkov in delavnic pa bomo omogočili trajno delovanje. Uporaba veščin sodobnega marketinga nam bo pomagala pri informiranju in osveščanju javnosti.

Povezovanje na podeželju z elementi kulturne dediščine predstavlja novo tržno nišo sodobnega turista. Združili bomo elemente kulturne rokodelske dediščine s čudovito naravo s potrebami današnjega turista po doživljajskem turizmu. Veščine učinkovite komunikacije socialnega podjetnika bomo uporabili za mehke, a učinkovite pristope pri izvajanju.

Razvoj in vzpostavitev centra rokodelcev predvideva zaposlitev oseb iz ranljivih skupin.
Z organizacijo delavnic, si želimo skozi neformalno izobraževanje prenašati znanja in izkušnje med generacijami.

Pridružiš se nam lahko kot PROSTOVOLJEC,
ali nas podpiraš s svojim PRAZNIM prostorom.