Pripravljamo pa se tudi že na nove podvige.

  • 130 besed0,7 min branja

    Socialno podjetje je status, ki ga pridobi že ustanovljena ali na novo ustanovljena nepridobitna pravna oseba (društvo), ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki in izpolnjuje pogoje in načela navedena v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A).

    Spodaj si lahko izberete datum, ki vam ustreza, nato pa vas bomo kontaktirali glede točne ure izvajanja delavnice.