“Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem
in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin
ter k razvoju solidarne, humane
in enakopravne družbe.”

(Zakon o prostovoljstvu, 2. člen, opredelitev in pomen prostovoljstva)

“Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. ”

(Zakon o prostovoljstvu, 5. člen, prostovoljsko delo)

Društvu CTRP Maribor, so.p. je del Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Predvsem si prizadevamo, da skupaj s prostovoljci vzpostavimo CENTER ROKODELCEV, da oživimo skoraj izgubljena znanja ročnih spretnosti, jih približamo širši populaciji med njimi predvsem mlajšim generacijam ter tako ohranimo delček naše kulturne dediščine.

V sklopu Centra rokodelcev si prizadevamo organizirati in načrtovati sledeča dogajanja:

• rokodelske sejme (tukaj tukaj bi potem se lahko videli utrinki iz našega prvega sejma rokodelcev … sedaj so takole Utrinki iz prvega sejma rokodelcev – Kulturna dediščina (kulturnadediscina.si)
• kreativne delavnice rokodelske delavnice in prikazi z mojstri in mojstricami, ki bi ljudem pomagali prebuditi lastno ustvarjalnost
• v centru vzpostaviti razstavno – prodajni atelje
• organizirati različna rokodelska doživetja v naravnem okolju in z naravnimi materiali
• organizacija rokodelskih taborov (obdelovanje lesa, obdelovanje gline, slikarstvo, oblikovanje nakita, oblikovanje tekstila …)

Iščemo prostovoljce, ki so na Zavodu
za zaposlovanje in izpolnjujejo te pogoje:

  • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • so starejši od 55 let,
  • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
  • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
  • so osebe, ki prejemajo socialno pomoč /pomagamo vam urediti dodatek, ki za 10 ur prostovoljstva znaša 100 € na mesec.

POSTAJAM PROSTOVOLJEC!

Vabimo vas, da se registrirate
kot prostovoljci.

PODPIRAJTE NAS:

*z odstopom praznega prostora na območju Maribora, nam lahko pomagate pri ustvarjanju in vzpostavitvi CENTRA ROKODELCEV

MOJ PRAZEN PROSTOR
za umetnost naših rok.

 

Prostovoljsko delo poteka v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in načeli Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.