KDO SMO?
Društvo CTRP socialno podjetje

 • nudimo celovito podporo brezposelnim osebam ki se želijo preko Učnih delavnic vključiti v delovno okolje
 • organiziramo projekte skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam, itd.,
 • organiziramo delavnice z namenom širjenja poslovnih idej in osebnostne rasti,
 • podpiramo posameznike pri vključitvi v prostovoljstvo v lokalnih skupnostih,
 • spremljamo in sodelujemo pri projektih Erasmus+, v okviru mobilnosti posameznikov na področju neformalnega izobraževanja odraslih,
 • informiramo o možnostih prostovoljskega dela,
 • se vključujemo v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov v prepričanju, da razumevanje med raznimi nacionalnimi skupinami lahko vodi k sožitju in mirnemu reševanju konfliktov med narodi.

POSLANSTVO

Namen Društva CTRP so.p. je,

 • javno koristno,
 • da kot nevladno, neprofitno in humanitarno podjetje, nudi družbeno odgovorno, strokovno ter organizacijsko podporo razvojnim in družbenim pobudam, ki spodbujajo gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno trajnostni razvoj na Štajerskem,
 • ter si prizadeva najti rešitve družbenih, okoljskih in ekonomskih problemov,
 • s katerimi se sooča družba.

VIZIJA

Vizija Društva CTRP so.p. je:

 • nudimo celovito podporo brezposelnim osebam ki se želijo preko Učnih delavnic vključiti v delovno okolje
 • organiziramo projekte skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam, itd.,
 • organiziramo delavnice z namenom širjenja poslovnih idej in osebnostne rasti,
 • podpiramo posameznike pri vključitvi v prostovoljstvo v lokalnih skupnostih,
 • spremljamo in sodelujemo pri projektih Erasmus+, v okviru mobilnosti posameznikov na področju neformalnega izobraževanja odraslih,
 • informiramo o možnostih prostovoljskega dela,
 • se vključujemo v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov v prepričanju, da razumevanje med raznimi nacionalnimi skupinami lahko vodi k sožitju in mirnemu reševanju konfliktov med narodi.

Profitne in podporne dejavnosti
naše organizacije

• razvoj trajnostnega in kreativnega malega podjetništva ter zaposlovanje na podeželju,
• sodelovanje in pomoč pri pripravi ter izvedbi projektov za trajnostni razvoj na pobudo lokalnih skupnosti, društev, posameznikov, institucij ter tujih partnerjev,
• priprava in izvedba lastnih posameznih aktivnosti ali celovitih projektov za trajnostni razvoj (izobraževanja, učne delavnice, dogodki, akcije, ozaveščanja, projekti…),
• izobraževanje in ozaveščanje o različnih vidikih trajnostnega razvoja,
• razvoj trajnostnega turizma na podeželju,
• lokalna oskrba in zdrava prehrana,
• učinkovita raba lokalnih virov in energije,
• ohranjanje narave in kulturne dediščine,
• trajnostna mobilnost.

Neprofitne in podporne dejavnosti
naše organizacije

• organizacija delavnic za osebnostni razvoj in rast
• dejavnost založništva in izdaja periodnega tiska,
• oblikovanje, izdaja tiskanih publikacij,
• e-revija,
• svetovanje pri izdaji publikacij-predpriprava za tisk.