OPIS DELA IZDELOVALCA SPLETNIH STRANI

Oblikovalec spletnih strani pripravlja in oblikuje spletne strani. Delo vključuje pripravo besedila in slikovnega gradiva za objavo na internetu ter končno izdelavo spletnih strani.

Delo oblikovalca spletnih strani je predvsem kreiranje, sestavljanje in urejanje spletnih strani. V to delo sodi priprava besedila in slikovnega gradiva za objavo na internetu, izdelava spletnih strani ter njihova objava na internetu. Izdelava spletnih strani zajema oblikovanje spletnih obrazcev, izdelovanje preprostih animacij in interaktivnih dodatkov v skriptnem jeziku JavaScript.

Oblikovalec spletnih strani lahko sodeluje pri izdelavi spletnih trgovin. V tem primeru je njegovo delo oblikovanje videza spletne trgovine, svetovanje pri izdelavi obrazcev spletne trgovine, predvsem pa določanje koncepta spletne trgovine. Pri tem uporabi izkušnje, ki si jih je pridobil pri raziskovanju interneta.

Raziskovanje interneta, sledenje novostim, zbiranje zanimivih oblikovnih rešitev konkurence in zbiranje svežih marketinških zamisli sodi sicer v okvir samoizobraževanja oblikovalca spletnih strani, je pa tudi ena njegovih pomembnejših nalog.

Proces oblikovanja spletnih strani:

  • Priprava besedila – Oblikovalec spletnih strani besedilo, ki ga dobi od urednika spletnih strani, od avtorja ali od nadrejenega v urejevalniku besedil, ustrezno obdela, poenoti pisavo, izbere velikost črk, določi obliko odstavkov in ga da v pregled lektorju. Ko mu ga lektor vrne, vnese njegove popravke. Nato besedilo s programom za izdelovanje spletnih strani, npr.: MS FrontPage ali Macromedia Dreamweaver, pretvori v HTML obliko. Tudi slikovno gradivo običajno priskrbi urednik, avtor ali nadrejeni

Lahko pa izbiro ali izdelavo slikovnega gradiva prevzame tudi oblikovalec, seveda v sodelovanju z avtorjem vsebine spletnih strani. Slikovno gradivo za postavitev na spletne strani je lahko v tiskani ali v elektronski obliki.. Če je slikovno gradivo v tiskani obliki, ga oblikovalec spletnih strani najprej s skenerjem (ali digitalnim fotoaparatom) pretvori v elektronski zapis. Ko je slikovno gradivo v elektronski obliki, ga s programom za obdelavo točkovnih, bitnih slik, kot sta Corel Photo Paint ali Adobe Photo Shop, obdela. Obdelava točkovnih slik zajema: korekcijo barv, uskladitev svetlosti in kontrasta, ostrenje slike in porezavo. Tako obdela sliko, original shrani v elektronski arhiv in jo nato pretvori v najustreznejši format za objavo na internetu, npr.: GIF, JPG. Oblikovalec mora obvladati tudi izdelovanje preprostih animacij, ki so lahko interaktivne in vsebujejo gumbe za nadzor delovanja. Preproste animacije za popestritev spletnih strani ali za reklamne namene na spletnih straneh izdela v formatu GIF. Animacija v tem formatu je sestavljena iz serije malih točkovnih sličic, ki se z določeno hitrostjo prikazujejo na spletni strani. Izdelavo teh animacij omogočajo vsi boljši programi za obdelavo točkovnih slik, Corel Photo Paint ali Adobe Photo Shop. Zahtevnejše animacije, ki so lahko tudi interaktivne, namenjene zabavi, učenju na daljavo ali predstavitvi podjetij, oblikovalec spletnih strani izdela v programu FLASH ali drugem profesionalnem programu, npr.: Director. Gradivo za animacije pripravi v profesionalnem programu za vektorsko grafiko, npr.: Corel Draw, Adobe Ilustrator, ali pa kar v programu FLASH.

Ko je besedilo in slikovno gradivo zbrano in obdelano, se oblikovalec loti izdelave spletnih strani. To lahko stori po vnaprej pripravljeni predlogi, to so povezane spletne strani z navigacijskim sistemom, vendar brez vsebine, ali pa izdela nove spletne strani. S programom za izdelavo spletnih strani, npr.: MS FrontPage ali Macromedia Dreamweaver, združi besedilo in slikovno gradivo ter izdela navigacijski sistem za listanje spletnih strani. Po potrebi doda še multimedijske in interaktivne dodatke, zvok, video posnetke, animacije in obrazce. Izredno pomembno opravilo oblikovalca spletnih strani je testiranje spletnih strani. Spletne strani z vsemi elementi testira najprej na svojem računalniku in nato še na testnem spletnem strežniku. Testiranje opravi z različnimi spletnimi brskalniki, vsaj z MS Internet Explorerjem in Netscapom. Spletne strani mora testirati tako z najnovejšimi različicami kot tudi s starejšimi različicami brskalnikov, za katere predvideva, da jih uporabniki interneta še uporabljajo. Po uspešnem testiranju oziroma po odpravi morebitnih napak oblikovalec spletne strani namesti na spletni strežnik in ponovno preveri njihovo delovanje. Če vse deluje, kot je treba, poskrbi še za objavo le-teh na izbranih spletnih imenikih.

PODROČJA DELA

Oblikovalec spletnih strani dela pri izdelovanju in urejanju predstavitvenih spletnih strani podjetja, pri izdajanju in urejanju spletnega časopisa, urejanju spletnih trgovin, urejanju spletnih portalov in pri pripravi e-pošte za direktni marketing.

ZNANJA IN SPRETNOSTI

Za opravljanje poklica mora oblikovalec spletnih strani imeti predvsem razvit čut za estetiko, hkrati pa mora dobro poznati internetno tehnologijo oziroma njegove specifične lastnosti, saj le-te določajo meje njegove oblikovalske svobode. Internet ima posebne zahteve, zaradi česar se spletnih strani ne da oblikovati povsem svobodno, kakor je to mogoče pri tiskanih medijih. Predvsem pa mora oblikovalec dobro obvladati delo z računalnikom, urejanje besedil in obdelavo slikovnega gradiva. Koristi tudi, da zna ravnati z digitalnim fotoaparatom ali kamero.

Oblikovalec spletnih strani izvaja:

  • delo z datotekami in mapami
  • komuniciranje z e-pošto in uporabo interneta
  • obdelavo besedil in tabel: spreminjanje pisav, oblikovanje odstavkov, določanje velikosti črk
  • pripravo in obdelavo slikovnega gradiva (skeniranje, slikanje z digitalnim fotoaparatom, korekcijo barv, svetlosti, ostrine digitaliziranih slik, pretvorbo v internetni format)
  • izdelavo spletnih strani, programiranje v HTML in JavaScriptu
  • izdelovanje preprostih animacij in
  • prenos datotek na spletni strežnik.