Naš moto

Znanje preteklosti za ideje prihodnosti

NAŠI CILJI

S programom učnih delavnic prenesti naša praktična znanja, spretnosti in izkušnje na dolgotrajno brezposelne osebe. V letu 2023 bomo imeli odprtih 5 učnih mest, kjer se bodo lahko udeleženci vključili v delovno okolje na področju socialnega podjetništva in si izboljšali možnost za zaposlitev.

V okviru mentorstva dvigniti kompetence trenutno zaposlenih oseb s ciljem ohranitve delovnega mesta in ustvarjanja pogojev za ohranitev zaposlitve oseb iz ranljivih skupin in zaposlitev novih. Načrtujemo mentorstvo za najmanj 4 ure tedensko, v trajanju najmanj 6 mesecev. Opazili smo, da nam v vsakodnevnem delu manjka predvsem veščin učinkovitega komuniciranja, da bi lahko vzpostavili center z delavnicami za rokodelske poklice in za razvoj novih rokodelskih izdelkov in storitev.

Ustvariti toliko podjetniških prihodkov, da bo zagotavljalo varno zaposlitev 6 oseb, od tega 4
iz ranljivih skupin. Prihodke bomo kreirali iz dejavnosti Centra rokodelskih poklicev iz prodaje delavnic, usposabljanj za rokodelstvo na podeželju, razvoj rokodelskih produktov in prodajo teh izdelkov. V svojem dosedanjem delu smo ugotovili, da obstaja dovolj veliko povpraševanje po teh izdelkih in storitvah znotraj naših meja in izven. Zato se bomo dolgoročno strateško povezali z Avstrijo, Madžarsko in Italijo za širitev na te trge, kjer so rokodelski izdelki zelo cenjeni. Predvidevamo, da bi iz podjetniške dejavnosti pridobili dovolj dohodka za zaposlitev dodatnih 4 oseb iz ranljivih skupin v tem centru.

ctrp-cilji

Načrtovani družbeni učinki

S podporo mentorjev bomo razvili učinkovit način komunikacije do sebe in drugih in jih povezali s podjetniškimi veščinami socialnega podjetništva in sodobnimi tehnikami in metodami, ki nam jih bodo posredovali mentorji.
Center rokodelcev bo ohranjal znanja in kulturno dediščino rokodelcev, s prodajo izdelkov in delavnic pa bomo omogočili trajno delovanje. Uporaba veščin sodobnega marketinga nam bo pomagala pri informiranju in osveščanju javnosti.

Povezovanje na podeželju z elementi kulturne dediščine predstavlja novo tržno nišo sodobnega turista. Združili bomo elemente kulturne rokodelske dediščine s čudovito naravo s potrebami današnjega turista po doživljajskem turizmu. Veščine učinkovite komunikacije socialnega podjetnika bomo uporabili za mehke, a učinkovite pristope pri izvajanju.

Razvoj in vzpostavitev centra rokodelcev predvideva zaposlitev oseb iz ranljivih skupin.

Z organizacijo delavnic, si želimo skozi neformalno izobraževanje prenašati znanja in izkušnje med generacijami.

Pridružiš se nam lahko kot PROSTOVOLJEC,
ali nas podpiraš s svojim PRAZNIM prostorom.