Erasmus plus: Razpis 2019-1-SI01-KA104-060324

Učna mobilnost posameznikov-Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

Trajanje: 25.4.-30.4.2022
Udeleženci: Simona Klančnik, prostovoljka
Sašo Brezočnik, predsednik društva
Gorazd Brezočnik, prostovoljec, invalid
Mobilnost osebja: 3 udeleženci, 6 dni
Gostitelja: Lorenzo Favia & Germana Coceani
Podjetje: Vrt samostana Favia Lorenzo & Coceani Germana, Kmetijsko društvo
Naslov: VIA FIRMANO, 16, 33043, Cividale Del Friuli, Videm
Spletna stran: https://www.ilgiardinodelchiostro.it/

Za projekt mobilnosti z naslovom Izobraževanje za vzpostavitev centra ljubiteljskih rokodelcev podeželja smo se prijavili z namenom, da pridobimo organizacijske in osebne kompetence za vzpostavitev rokodelskega centra kot socialnega podjetja, ki vključuje ranljive skupine in posledično izvaja aktivnosti za ohranjanje in popularizacijo obrtniške kulturne dediščine. V sklopu projekta smo med 25. in 30. aprilom 2022 odšli na mobilnost v Italijio k organizaciji Il Gardino del Chiostr in spoznali, kako delovati v smislu javnega dobra in trajnostnega razvoja ter načine, kako integrirati ranljive ciljne skupine v delovno okolje

Organizacija nam je predstavila svoje bogate praktične izkušnje na področju ohranjanja kulturne dediščine, predvsem hortikulturne, ki so jo postavili v izjemno zanimiv kulturno – zgodovinski kontekst, saj delujejo v sklopu srednjeveškega samostanskega kompleksa, ki premore različne oblike snovne kulturne in umetniške dediščine (dokumenti, freske, oblačila, orodja, nastanitveni prostori).Po zaključku evalvacije so udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi in zatem še povabilo na njihovo ekološko tržnico, kjer so bili razstavljeni posebni izdelki od katerih so bili mnogi narejeni s sivko, kot so med, eterična olja, sveži šopki, venčki in spominki (igrače) polnjeni s sivko.
Gostitelj je predstavil tudi izdelke iz njihove domače lekarne in obenem udeležence pogostil s hišnimi dobrotami, brezalkoholno pijačo in zeliščnimi namazi.

Njihova dejavnost je izredno praktična oz. operativno naravnana, saj ponuja veliko izobraževalnih in didaktičnih vsebin povezanih s tradicionalnim kmetovanjem in hortikulturo in vse to povezujejo s tradicijo, ki sega od srednjega veka vse do danes.

Predstavili so nam različne metode prenosa znanj med generacijami, kot na primer t.i. didaktični vrt, v katerem mlade generacije učijo o perma kulturnem vrtnarjenju (od sajenja do sušenja).

V programu otrokom predstavijo pomen tradicionalnega kmetovanja in hortikulture. Otroci se spoznajo z nekaterimi rastlinami, njihovo vzgojo, načinom sajenja in njihovo uporabno vrednostjo.

Predstavili so nam tudi t.i. robotski vrt, ki je namenjen invalidom. Takšen vrt gibalno in drugače oviranim osebam omogoča, da aktivno sodelujejo pri vrtnarskem delu, kar ima zelo pozitiven integracijski, rehabilitacijski in čustven vpliv na osebe s posebnimi potrebami.

Zaradi izjemnega prepleta hortikulture, zgodovine, materialne in nematerialne kulturne dediščine je bil obisk Il Giardina del Chiostra na naše razumevanje, pojma kulturne dediščine in prenosa lete na nadaljnje rodove in na osebe s posebnimi potrebami izredno velik.

Osnovna spoznanja, ki smo jih pridobili:

  • pri vzpostavitvi centra rokodelcev moramo biti zelo kreativni in med vsemi rokodelci poiskati 5 vzorčnih primerov, na katerih bomo delali in nato k tem dodajali nove rokodelce
  • k sodelovanju privabiti kreativne rokodelce, sodelavce, prostovoljce, ki bodo v ustvarjanju centra videli smisel, doprinesli z novimi inovativnimi idejami in predstavili svoje poglede, mnenja
  • v sodelovanju je moč in ta se kaže v skupnem učenju, preizkušanju novih metod, pristopov kako en drugega poslušati, svetovati in predvsem v timskem delu

Spremembe v naši organizaciji se bodo pokazale skozi čas, predvsem pa verjamemo v moč ljudi, ki si želijo ohraniti kulturno dediščino in s tem oživeti skoraj pozabljene veščine in znanja, ki so jih imeli rokodelci.

Mnenje prostovoljca invalida g. Gorazda Brezočnika: Kot otroka me je povozil avtomobil, skozi leta sem imel številne operacije, ki so mi pomagale gibalno, nikoli pa nisem dosegel izobrazbe, ki bi si jo želel. Nekaj let sem bil zaposlen, a nisem dosegal rezultatov, zato sem od takrat na Zavodu za zaposlovanje. Živim na vasi, kjer me ljudje gledajo, češ, da bi moral delati, saj sem na zunaj čisto normalen moški. Nimam veliko prijateljev, nimam družine. Mobilnost v Italiji mi je prinesla nov vpogled na življenje, spoznanje, da sem kar sem in da lahko pomagam tudi na drugačne načine. Rad bi pomagal v centru rokodelcev, se naučil kaj novega, spoznal ljudi, se z njimi pogovarjal, učil, šel mogoče na kakšen izlet.

Mnenje predsednika g. Saša Brezočnika: menim, da bi lahko pomagali ljudem, predvsem težko zaposljivim, živečim v ozki družinski skupnosti, da sodelujejo na projektu in s svojimi močmi pomagajo v centru rokodelcev. Znanja, veščine, ki smo jih videli in osvojili na mobilnosti bomo z veseljem prenesli v naše okolje in delovali trajnostno. Partnerjem se zahvaljujemo, da so nam predstavili zanimiv vpogled v njihove učne metode, sodelovanja z okoljem, ljudmi, institucijami. Veselimo se, da bomo to znanje lahko vključili v svoje projektne rezultate in preizkusili pri vzpostavitvi rokodelskega centra. Zahvaljujemo se tudi ekipi CMEPIUS, za vso strokovno pomoč pri izvedbi mobilnosti in po njej. Hvala.

Sašo Brezočnik, predsednik društva CTRP Maribor, so.p. in vodja projekta Mobilnost, ima večletne izkušnje na področju mentorstva in vodenja različnih projektov na temo socialne integracije in krepitve obrtniških znanj.

continue reading

Related Posts