Erasmus plus: Razpis 2019-1-SI01-KA104-060324

Vrsta: Strukturirani seminar “Komunikacijske tehnike”

Termin: 11.5.-18.5.2022
Udeleženci: Sašo Brezočnik, predsednik društva CTRP
Gorazd Brezočnik, prostovoljec, invalid
Gregor Kramberger, podpredsednik društva CTRP, prostovoljec
Ime izvajalca: Neotalentway Sociedad Limitada
Lokacija: Calle Acequia, 8, 18008 Huétor Vega, Granada, España
Spletna stran: https://neotalentway.com/

V sklopu projekta z naslovom Izobraževanje za vzpostavitev centra ljubiteljskih rokodelcev podeželja smo sodelavci Društva CTRP Maribor, so.p. obiskali organizacijo Neotalentway, ki se nahaja v mestu Granada v Španiji med 11. in 18. majem 2022.

Granada je mesto, ki ohranja kulturne dediščino, je mesto, ki ponuja mladim, da bodo tudi oni stare ročne spretnosti lahko prenašali na svoje otroke

Za projekt smo se prijavili z namenom, da pridobimo organizacijske in osebne kompetence, veščine in znanja, ki so potrebni pri vzpostavitvi centra ljubiteljskih rokodelcev.

Predavatelji so nam skozi izobraževalni tečaj podali teoretična znanja s področja kulturne dediščine, vzdržnega in trajnostnega poslovanja, integriranja ranljive ciljne skupine v delovno okolje.

Tako smo skozi teorijo pridobili znanja in izkušnje predvsem iz sledečih veščin:

  • mentorskih veščin za prenos rokodelskega znanja iz starejših na mlajše rokodelce, mehke veščine, komunikacije, kritično opazovanje in reševanje konfliktov,
  • spoznavanje dobrih praks in izkušenj v tujini ter
  • komunikacijske veščine in medkulturne kompetence za mednarodno povezovanje.

Skupaj s predavateljem smo obiskali znano ulico rokodelcev v Granadi, kjer se skozi generacije pretaka znanje, izkušnje in volja do ohranjanja obrti.

Med najbolj znamenite in skozi generacije ohranjene kulturne dediščine rokodelstva se šteje, da tukaj nastajajo ene najboljših ročno izdelanih kitar na svetu. Ustanovili so Združenje izdelovalcev kitar – La Asociación de Guitarreros de Granada. Združenje predstavlja veliko število delavnic in njeni cilji so spodbujanje poznavanja izdelovalcev kitar in njihove zgodovine in zaščita znamke obrtniške kitare iz Granade.  Vsako poletje združenje organizira poletni kamp za mlade umetnike – kitariste, ki tako lahko preizkušajo ene najboljših kitar na svetu. Ta primer dobre prakse nas je navdušil in s tem dal spoznanje kako lahko ročno obrt promoviramo in predstavimo mladim in skozi drugačno komuniciranje z mlajšimi generacijami dosežemo zanimanje, interes ter tudi navdušenje.

Eden od svetovno priznanih izdelovalcev kitar v Granadi je Daniel Gil de Avalle, katerega ročno izdelane kitare je potrebno naročiti 20 let v naprej. Ena najlepših znamenitosti Granade je Alhambra. To je edinstven sklop palač in je košček Perzije na jugu Evrope. Bogato okrasje, tipično za arabske palače, kakor je Alhambra, je narejeno iz štuka. Rokodelci so iz mavca izrezljali čipkam podobne umetelne vzorce, ki se znova in znova ponavljajo. To ročno umetnost še danes prenašajo na mlade generacije in tako so vzpostavili učilnice za mlade, kjer se mladi učijo te ročne umetnosti.

Naš predavatelj nas je peljal v eno takšnih učilnic, kjer se mladina z zanimanjem poučuje v tej ročni umetnosti. Nato pripravljajo različne razstave in izdelke, ki se tudi prodajajo v trgovinicah s spominki ali na uličnih stojnicah.

Druga značilnost, ki izvira iz same gradnje palače je zilidž  glazirane in rezane ploščice, ki so položene v kompleksne geometrične vzorce. Tudi to umetnost ohranjajo skozi delavnice, kjer stari rokodelci svoje znanje prenašajo na mlajše in v specifičnih trgovinah s temi izdelki je mogoče kupiti tudi uporabne predmete.

Tako smo spoznali in analizirali primere dobrih praks, snovali strategije in scenarije za delovanje obrtniškega centra kot socialnega podjetja tudi na našem območju.

Pridobili smo nova teoretična znanja in skozi primere praks na območju Granade  spoznali delovanja določenih podjetij in posameznikov, ki imajo slične potrebe in pričakovanja.

Veselimo se, da smo skozi mobilnost pridobili nova znanja, ki jih bomo preizkusili tudi pri vzpostavitvi centra rokodelcev. V Center rokodelcev, ki ga želimo vzpostaviti bi tako povabili vse, ki še imajo znanja s področja rokodelstva in si želijo ta znanja prenesti na prihajajoče generacije. Tako želimo z vzpostavitvijo centra omogočiti tem rokodelcem, da se predstavijo tudi širši javnosti skozi različna predavanja, sejme in tudi organizacijo tečajev.

Delovanje takšnega centra si predstavljamo skozi socialno podjetje v katerega bi želeli vključiti tudi ranljive skupine in s tem omogočiti, da se zanimanje za kulturno dediščino in tradicionalne obrti prenese tudi v ta segment populacije, ki bi skozi izobraževanja in vključenost v različne dejavnosti (izdelovanje, prodaja, marketing) aktivno sodelovala pri soustvarjanju podjetniških idej.

Sašo Brezočnik, predsednik društva CTRP Maribor, so.p. in vodja projekta Mobilnost,  ima večletne izkušnje z delom z ranljivimi skupinami, je mentor na programu Učne delavnice, ter idejni vodja vzpostavitve centra rokodelcev.

continue reading

Related Posts